Χρήσιμες Οδηγίες

 


 
Οδηγίες για συλλογή ούρων 24ώρου
 
1) Αγοράζουμε από το φαρμακείο δοχείο ειδικό για τη συλλογή ούρων 24ώρου και ένα μικρό αποστειρωμένο δοχείο ούρων (για γενική ούρων).

2) Φροντίζουμε να πιούμε αρκετά υγρά την ημέρα της συλλογής ( 1 με 2lt νερό).

3) Την ημέρα της συλλογής:

i) Απορρίπτουμε τα πρώτα πρωινά ούρα
ii) Μαζεύουμε τα υπόλοιπα της ημέρας και της νύχτας μέχρι και τα πρώτα πρωινά ούρα της επόμενης μέρας. Εκεί σταματάει η συλλογή.

4) Παίρνουμε το μικρό αποστειρωμένο δοχείο ούρων και αφού ανακινήσουμε καλά το δοχείο με τα ούρα που συλλέξαμε, βάζουμε ένα μικρό δείγμα ούρων μέσα.

5) Στην αυτοκόλλητη ταινία γράφουμε τα λίτρα των ούρων και το ονοματεπώνυμο μας.

6) Καθ’ όλη τη διάρκεια της συλλογής τα ούρα πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο.
 
 
 
Οδηγίες για συλλογή ούρων 24ώρου σε κατεχολαμίνες
 
Εάν παίρνετε Syndrome…
 
Οδηγίες για Πρωινή Αιμοληψία